Имају ли грађани обавезу да пријаве кривично дело уколико су сведоци извршења неког кривичног дела?

Право и обавеза свих грађана је да пријаве кривично дело. Непријављивање кривичног дела такође представља кривично дело-за непријављивање тежег кривичног дела лицa подлежу кривичној одговорности.