Како се снаћи и информисати приликом доласка у тужилаштво (зграду правосудних органа у Новом Саду)?

 

Неопходно је да се странке, адвокати и друга лица која долазе у тужилаштво најаве, односно унапред уговоре састанак.

Шалтер за информације у холу зграде правосудних органа почео је са радом у мају 2008. године. На шалтеру се странакама, адвокатима и другим лицима која долазе у суд дају информације везане за рад свих правосудних органа смештених у судској згради: Апелационог, Вишег и Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, као и Апелационог, Вишег, Основног и Привредног суда у Новом Саду.

На шалтеру се могу добити следеће информације: