КОНТАКТИ

 

 

                 Седиште Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, налази се у Новом Саду, ул. Сутјеска бр. 3, у згради правосудних органа.

Јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Новом Саду:
Дејан Раконић

Телефонска централа-зграда правосудних органа: 021/4876-100

Факс Основног јавног тужилаштва у Новом Саду: 021/6611-429
Жиро-рачун Основног јавног тужилаштва у Новом Саду: 840-1102621-62
ПИБ:106399519
e-mail: ojtns@eunet.rs

РАДНО ВРЕМЕ СА СТРАНКАМА: од 12.00h до 14.30h.

РАД СА СТРАНКАМА: Неопходно је да се странке, адвокати и друга лица која долазе у тужилаштво најаве, односно унапред уговоре састанак.