ЗАКОНИ И ДОКУМЕНТИ

 

 

  • Закони

 

Закон о уређењу судова

Устав републике Србије

Закон о јавном тужилаштву

Кривични законик

Законик о кривичном поступку

Закон о седиштима и подручјима судова...

  • Документи

 

Правилник о управи у јавним тужилаштвима

  • Обрасци

 

Образац притужбе на рад правосудних органа

Захтев за приступ информацијама

  • Предмети

 

Увид у судске предмете путем Интернета

 

Портал судова Србије http://www.portal.sud.rs/